Renovace střechy

Jednou z častých realizací je výměna starého nefunkčního střešního pláště za nové střešní sendvičové panely.

Na obrázcích níže je zobrazena výměna střešní krytiny nad sklářskou pecí. Původní trapézové plechy dosáhli konce své životnosti a nahrazeny byly sendvičovými panely s minerálním jádrem. Ochoz pro servisní účely v hřebenové části střechy je opláštěn akustickými panely pro snížení šíření hluku do okolí. Střecha je vybavena systémovými prvky proti pádu osob.